Personvernerklæring

Pengia.no og Personvernforordningen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Pengia.no håndter innsamlede personopplysninger og informasjonskapsler på en ansvarsfull måte.

Pengia.no, v/Pengia AS er ansvarlig for virksomhetens behandling og oppbevaring av personopplysninger. Informasjonen innsamles i forbindelse med at du som bruker av våre tjenester melder din interesse.

Pengia.no etterstreber å følge gjeldende lover og regler. Dersom du opplever at Pengia.no ikke håndterer dine personopplysninger i henhold til denne erklæringen kan du ta kontakt med datatilsynet og klage.

Denne erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan Pengia.no samler inn og håndterer og behandler personopplysninger.

Pengia.no behandler personopplysninger for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen. I all hovedsak er dette formålet å gi våre brukere et best mulig tjenestetilbud og informasjon. Pengia.no kan kun utsende informasjon dersom du deler personopplysninger som e-post og/eller telefonnummer.

Om Pengia.no

Det er viktig å merke seg at Pengia.no ikke tilbyr lån eller kredittkort direkte gjennom vårt nettsted eller selskap, men vårt nettsted er et sted for å innhente informasjon og sammenligning av ulike finansielle tjenester. Vårt fokus er informasjon tilknyttet privatøkonomi og gode sammenligningstjenester som innehar så oppdatert og god informasjon som mulig. Når man finner en bank / lånetilbyder som man virker interessant og dermed klikker på en søk nå knapp og lignende vil dette sende brukeren videre til tredjepart (bank / finansiell institusjon). Pengia.no tar ikke ansvar for tredjeparter, deres tjenester i noen form eller deres måte å håndtere informasjon på. Derimot er vi opptatt av å levere våre sammenligningstjeneste og våre informasjon / artikler i så god kvalitet så mulig, samt forsøker vi å opprettholde korrekt lenking slik at våre brukere for best mulig opplevelse av å benytte vårt nettsted.

Behandling av personopplysninger på Pengia.no

Siden Pengia.no er et nettsted for sammenligning av finansielle tjenester / tilbydere samt informasjon om privatøkonomi og lignende er det derfor helt frivillig om du ønsker å oppgi din informasjon for å motta informasjon fra Pengia.no i form av nyhetsbrev eller sms. Dette blir behandlet ved samtykke fra den enkelte bruker av vårt nettsted, med mindre det er noe annet som er spesifisert. 
Pengia.no samarbeider med Mailchimp i databehandling, MailChimp tar databehandling svært alvorlig noe som skaper trygghet for våre brukere og oss.

Her er et lite utdrag fra MailChimp sin erklæring: 
MailChimp har årlig sertifisert sin avtale med EU / USA og i forhold til det sveitsiske Safe Harbor Rammeverket siden 2007. Siden har Safe Harbour Rammeverket blitt erstattet av EU-USA. MailChimp sertifisert sin avtale i forhold til Privacy Shield Rammeverket. Mer om MailChimp og hvordan de håndterer personvern kan leses på lenken nedenfor: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/ I denne forbindelsen har Pengia.no sikret seg en avtale med MailChimp som beskriver på en god måte hvordan sikkerheten av databehandling skal foregå på en slik måte at dette er godt ivaretatt. Pengia.no kan tilby våre brukere innsyn om hvilken informasjon vi lagrer om brukerne våre mulighet til å bli slettet fra våre arkiver og tjenester.

Det er også viktig å merke seg at de opplysninger som samles inn hos oss blir gjort for å drifte vårt nettsted og kunne tilby best mulig tjenester til våre brukere. Informasjonen blir lagret i servere som Pengia.no har kontroll over og som styres av oss. Kun konsulenter / ansatte med avtaler og taushetsplikt i Pengia.no får tilgang til å se informasjon / opplysninger som innsamles.

Informasjonen som samles inn lagres så lenge man er abonnent av våre nyhetsbrev, men slettes dersom du velger å avmelde deg fra våre tjenester.

Statistikk fra besøk på Pengia.no

Pengia.no innsamler avidentifiserte informasjonsopplysninger om brukere som besøker vårt nettsted Pengia.no. Bakgrunnen for dette er å kunne tilby et godt informasjonstilbud, stadig kunne forbedre oss og levere gode brukervennlige tjenester. Denne informasjonen kan være slikt som antall besøkende, hvor den besøkende kommer fra, hvilken enhet som benyttes ved besøk (pc, mobil, mac), hvilken nettleser som benyttes, hvor lenge besøket varer og lignende.

Disse opplysningene er anonymisert / avidentifisert og i samlet form på tvers av besøkere og ikke individualisert. Dermed kan ikke Pengia.no spore den innhentede informasjon tilbake til den enkelte bruker / besøker. Den innhentede informasjonen behandles i et større omfang i den forstand at den analyserer ikke enkelte bruker, men i grupper for å få gode statistikker og informasjon. Pengia.no lagrer informasjonen i opptil 50 måneder.

Pengia.no benytter hovedsakelig google analytics som analyseverktøy for våre nettsteder.

Samtykke til behandling av personopplysninger samt markedsføring i e-post / sms form.

Dersom du som bruker av vårt nettsted velger å ta del i Pengia.no sine nyhetsbrev, gjøres dette, vil ved påmelding den oppgitte e-postadressen eller telefonnummeret bli benyttet for å utsende nyhetsbrev og markedsføring. Utover dette vil aldri Pengia.no utdele din epost / telefonnummer til tredjeparter eller benytte dette til noe annet enn disse formålene. Det er kun dersom det foreligger rettslig krav for utlevering av informasjon dette vil bli gjort.

Dersom du ønsker å avmelde deg fra vår database, kan du velge å fjerne din e-postadresse, telefonnummer eller begge deler. Når du har valgt å gjøre dette tar vi ut din e-postadresse / telefonnummer og eventuell tilhørende informasjon og sletter dette fra våre systemer. Ved å gjøre dette er også ditt samtykke til videre kommunikasjon fra oss til deg tilbaketrukket og avsluttet.

Oppdateringer og endringer i personvernerklæringen.

Pengia.no bestrever å følge gjeldende lovverk og vil derfor kunne oppdatere denne erklæringen ved behov. Dersom det gjennomføres større endringer i denne erklæringen vil det bli informert om til våre brukere.

Innsynsrett

Du som bruker hos Pengia.no har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også be oss om å endre / oppdatere disse eller slette de.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er et engelsk navn for “internett-kjeks”. Dette betyr at det er et stykke data i form av en tekst eller binær data som lagres lokalt på brukernes hardisk.

Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vevtjenere på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering. Bruk av informasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndtere for eksempel brukerpreferanser.
Ref: https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel

Dette er informasjonskapslene som Pengia.no benytter:
Pengia.no benytter seg av informasjonskapsler til ulike formål, Pengia.no arbeider kontinuerlig med å optimalisere annonser for våre brukere og disse informasjonskapslene stammer i fra Google(_gclid, IDE) samt Facebook(fr).

Pengia.no benytter seg av google analytics sine tjenester for å kunne innsamle informasjon til bruk i statistikk for å forbedre våre tjenester. Statistikk slettes etter 50 måneder. Dersom du ønsker å lese mer om Pengia.no og statistikk fra besøk på Pengia.no kan du lese dette i punktet: Statistikk fra besøk på Pengia.no ovenfor.

– Analyseverktøyet Google Analytics plasserer i hovedsak fire ulike informasjonskapsler på din maskin (disse informasjonskapslene begynner med _gac_, _ga, _gid og _gat. Mer om dette kan leses på denne lenken: 
Ref: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usagePengia.no benytter publiseringsløsningen WordPress. som også har informasjonskapsler. 
Her er informasjon om dette: Ref: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 
Cookies fra wordpress (vår publiseringsløsning) benyttes for å sørge for at brukeropplevelsen din som besøker blir så god som mulig. Samtidig vil wordpress cookies huske hva du har gjort på vår side slik at din opplevelse blir bedre.

På denne måten kan du enkelt administrere dine informasjonskapsler (Ref: nettvett.no)

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Pengia.no kan du ta kontakt via epost.
Vår kontakt e-post er : pengiadotno@gmail.com

Om du ønsker å ta kontakt for å få innsyn om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg / eller kanskje for å sørge for at opplysningene vi har om deg er oppdatert / rettet kan dette gjøres på følgende måter:
Sende oss e-post på pengiadotno@gmail.com eller ved å sende et fysisk brev til vår adresse.
Adressen vår er: Pengia AS, Merk Pengia.no, Dronning Eufemias gate 51, 0194 Oslo


Du kan også lese om Personvernforordningen på Datatilsynets hjemmeside:
Ref: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/